29.12.08

သခင္ေအာင္ဆန္းတဲ႔ေဟ႕ ..........


အျပည္႔အစုံသိူ႔...

ျမင္းခြါတခ်က္ေပါက္ရင္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္သြားေစရမည္ ။


အျပည္႔အစုံသိူ႔...

ခ်စ္သူေရာမုန္းသူပါ အားလုံးသိတဲသူမပါ ။


အျပည္႔အစုံသိူ႔...

ခ်ုိးငွက္ေတာင္ပံ ရုိက္ခတ္သံ


အျပည္႔အစုံသိူ႔...

ေႏြေန႕လယ္ခင္း


အျပည္႔အစုံသိူ႔...

ေရႊျပယ္ေတာ္ေမွ်ာ္ တုိင္းေ၀း


အျပည္႔အစုံသိူ႔...

ကန္းေကာ္ပြင္႔တုိ႔ ငုိရွုိက္သံ


အျပည္႔အစုံသိူ႔...

အေ႔ရွရြာ


အျပည္႔အစုံသိူ႔...

အသက္မႀကီေသးပါေမာင္ရယ္ ေရႊစာရံကုိ အေရာက္သြားမယ္


အျပည္႔အစုံသိူ႔...

အရုပ္ဆုိမွ အရုပ္ပါ


အျပည္႔အစုံသိူ႔...

က်ားဆုိမွ က်ား


အျပည္႔အစုံသိူ႔...

မဏိပူရျပည္နယ္တေနရာ


အျပည္႔အစုံသိူ႔...

ရုပ္ေသး ႏွစ္ပါးသြား


အျပည္႔အစုံသိူ႔...

မုိးေတြက ရြာ


အျပည္႔အစုံသိူ႔...

ေခါင္းေလာင္းထုိးသံ ဘယ္သူ႔ထံ (for whom the bell tool )


အျပည္႔အစုံသိူ႔...

နိဗၺာန္ဘုံ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း


အျပည္႔အစုံသိူ႔...

ပုဂံအလြမ္း


အျပည္႔အစုံသိူ႔...

ေရႊ အင္း၀နဲ႔ အလြန္ေ၀းတဲ႔ ေရႊအင္းေလး


အျပည္႔အစုံသိူ႔...

4.9.08

ေသြးမုန္တုိင္း ပန္းခ်ီကား၁၉၉၃ ခုနွစ္။ (36'' x 84'' ) oil on canvas. for a student group.

အျပည္႔အစုံသိူ႔...

3.7.08

ေဒၚစု (ပုံေသး)

အျပည္႔အစုံသိူ႔...

14.6.08

my record 1

အျပည္႔အစုံသိူ႔...

11.5.08

working:Art for People's sake
အျပည္႔အစုံသိူ႔...